Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium avab 2015./2016. õppeaastal 3 esimest klassi.

 

1.a klass – õpetaja Svetlana Zahharova

1.b klass- õpetaja Irina Žedeleva

1.c klass( süvendatud eesti keele õppega)- õpetaja Ljudmila Perepjolkina

1.klassi vastuvõtu reguleerib Tallinna Haridusamet

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium alustab vastuvõttu 2015./2016. õ.a. eelkooli klassidesse

 

1.grupp - õpetaja Anna Mihhaljova

2.grupp - õpetaja Larissa Budnitskaja

3.grupp - ( süvendatud eesti keele õppega)

Lisainfo:

Ljudmilla Nikolajenko, õppealajuhataja
e-mail: nikolajenko@mreal.tln.edu.ee

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium algab vastuvõtt 5. süvaõppega klassi (loodusõpetus, inimeseõpetus, muusika, kunst, kehaline kasvatus, eesti kirjandus) 2015./2016. õppeaastaks.

 

Lisainfo:

Ljudmilla Nikolajenko, õppealajuhataja
e-mail: nikolajenko@mreal.tln.edu.ee

Anneli Kristal, õppealajuhataja
e-mail: anneli@mreal.tln.edu.ee

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium alustab vastuvõttu 2015./2016.õ.a. 10.klassi järgmistele suundadele:

  • keemia – matemaatika õppesuund
  • sotsiaal-humanitaar õppesuund

Lisainfo:

Svetlana Butkovskaja, õppealajuhataja
e-mail:butkovskaja@mreal.tln.edu.ee

 

 

Ühisprojekt Arte Gümnaasiumiga "Me armastame Eestimaad"

 

 

 Viimati muudetud: 12.12.2014

Lehekülge haldab:

A.Venevtsev, e-mail: admin@mreal.tln.edu.eeTALLINNA MUSTAMÄE REAALGÜMNAASIUMI ÕA 2014/2015

Siiralt õnnitlen kõiki õpilasi, kolleege, lastevanemaid ja kõiki kooli sõpru õa 2014/2015 alguse puhul!

Soovin õpilastele uusi avastusi, kolleegidele julgust ja innustust oma ideede ellu viimisel, lastevanematele tugevat tervist ja kannatlikkust ning koostöövalmidust kooliga!

Käesolevaga teatan, et õa 2014/2015 toimub Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoone täielik renoveerimine. Seoses sellega hakkab gümnaasium alates 01. septembrist 2014 töötama Tallinna 37. Keskkooli ruumides (Ed.Vilde tee 69) ühes vahetuses. Palun suhtuda ajalistesse raskustesse mõisltikult, täielikku renoveerimist elasid üle paljud Tallinna koolid. Meile avab uksed ilus, elurõõmus ja kaasaegne koolimaja.

Lisateavet võimalikest muudatustest õppeprotsessis ja gümnaasiumi töökorralduses saab jälgida kooli veebilehel www.mreal.tln.edu.ee, küsida e-maili teel mreal@mreal.tln.edu.ee või telefonil +372 5663 0119, tel. 6522 533.

Jõudu ja edu meile kõigile!

Lugupidamisega ja mõistvale suhtumisele lootes, Natalja Vergun Kooli direktor

Lõpukell

24. aprillil 2015. aastal meie gümnaasiumis toimub Lõpukella pidu.

 

SUVELAAGER

 

  SUVELAAGER 04.06.-19.06.2015.

  Laagri tööaeg: 10.00-16.00

  Laagri kavas on:

 - toitlustamine ( 2 korda päevas)

 - loomingulised töökojad

 - liikumismängud

                                      - arvutid

                                      - ekskursioonid ja väljasõidud meelelahutusüritused.

Suvelaagri maksumus: 96 eurot (12 tööpäeva).

Info ja registreerimine tel 521 2640 ( kohtade arv on piiratud).

Õnnitleme!

Palju õnne!

5.c klassi õpilane Kristina Bogomolova

ja 6.b klassi õpilane Aleksandra Doll

väärikalt esindasid meie gümnaasiumi vendade Liivide etlejate konkursil Tallinna voorus.

Olete väga tublid! Juhendaja-õpetaja Olga Ivanova.

Kõik uudised