Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium alustab õpilaste vastuvõttu eelkooli 2017/2018.õ.a.

 

Eelkool alustab õppetööd 11.09.2017 ning lõpetab 31.05.2018

1.grupp: esmaspäev 16.30-19.00- õpetaja Veera Kaparina

2.grupp: neljapäev 16.30-19.00- õpetaja Marina Rõmar

3.grupp (osa õppeainetest õpitakse eesti keeles):
esmaspäev 16.30-19.00- õpetaja Irina Voronaja

  • Infotund eelkooli õpilaste vanematele toimub 07.09.2017 kell 17.30 gümnaasiumi aulas.
  • Registreerimine eelkooli toimub elektroonilisel teel ajavahemikul 03.04.2017-01.09.2017 ( või gruppide täitumisel )
  • Kuutasu on 20 eur/kuus
  • Koolivaheajal õppetööd ei toimu.

 Lisa:

Ljudmilla Nikolajenko, õppealajuhataja, tel. 6522-535,
e-mail:nikolajenko@mreal.tln.edu.ee

 

2017./2018.õ.a.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium avab 10.klassi, kus on olemas järgmised õppesuunad:

  • keemia – matemaatika õppesuund
  • sotsiaal-humanitaar õppesuund

Vastuvõtt 10.klassi.

1. 10.klassi sisseastumiseks on vaja läbida vestlust õppealajuhatajaga perioodil 15.06.-27.06.2017 ning kirjutada avaldus kohspeal.
2. Otsusest 10.klassi sisseastumise/mittesisseastumise kohta teatab kool hiljemalt 1.juulil vanemaid e-posti teel.
3. 10.klassi sisseastuja esitab:
-kirjalik avaldus ( kirjutatakse kohapeal)
-põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
-sünnitunnistuse koopia
-õpilase ja ühe lapsevanema isikut tõestavate dokumentide koopiad.

Lisainfo ja registreerimine vestlusele 
Svetlana Butkovskaja, õppealajuhataja
e-mail:butkovskaja@mreal.tln.edu.ee

 

 

Projekt "Roheline kool"

 

 

Viimati muudetud: 1.09.2016

Lehekülge haldab:

A.Venevtsev, e-mail: admin@mreal.tln.edu.ee

Tähetund

Täna ,25.05.2017, meie gümnaasiumi aulas toimus õpilaste esinemine "Tähetund". need andekad noored esindasid meie gümnaasiumi linna-, vabariiklikes ja rahvusvahelistes etlemis-, muusika- ja laulukonkurssides ning olid väga edukad. Üritusel olid algkooli ja põhikooli õpilased.

Me soovime esinejatele edu edaspidiseks. Suur tänu teile!

Õnnitleme!

Palju õnne!

2.b klassi õpilane Maria Nebogatikova ja

2.c klassi õpilane Jana Valtanen

said 1.koha võimlemisel.

Edu teile!

Õnnitleme!

Palju õnne!

1.a klassi õpilane Evan Jašin

sai 2.koha ujumisvõistlustel

Tubli!

Kõik uudised