Tulevased esimesed klassid.

 

Et septembri alguses saada kätte õpilaspilet, on vajalik digifoto.

Õpilaspileti foto peab olema .jpg formaadis, külgede suhe 4:5 (dokumendifoto), pildi nimeks peab olema õpilase isikukood, näiteks 60530050126.jpg (maksimum faili suurus 1 MB)

Pilt tuleb saata e-posti aadressile: foto@mreal.tln.edu.ee, hiljemalt 20.augustiks. Kirja pealkirjas märkida lapse nimi ja isikukood.

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium alustab õpilaste vastuvõttu eelkooli 2017/2018.õ.a.

Eelkool alustab õppetööd 11.09.2017 ning lõpetab 31.05.2018

1.grupp: esmaspäev 16.30-19.00- õpetaja Veera Kaparina

2.grupp: neljapäev 16.30-19.00- õpetaja Marina Rõmar

3.grupp (osa õppeainetest õpitakse eesti keeles):
esmaspäev 16.30-19.00- õpetaja Irina Voronaja

  • Infotund eelkooli õpilaste vanematele toimub 07.09.2017 kell 17.30 gümnaasiumi aulas.
  • Registreerimine eelkooli toimub elektroonilisel teel ajavahemikul 03.04.2017-01.09.2017 ( või gruppide täitumisel )
  • Kuutasu on 20 eur/kuus
  • Koolivaheajal õppetööd ei toimu.

 Lisa:

Ljudmilla Nikolajenko, õppealajuhataja, tel. 6522-535,
e-mail:nikolajenko@mreal.tln.edu.ee

 

2017./2018.õ.a.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium avab 10.klassi, kus on olemas järgmised õppesuunad:

  • keemia – matemaatika õppesuund
  • sotsiaal-humanitaar õppesuund

Vastuvõtt 10.klassi.

1. 10.klassi sisseastumiseks on vaja läbida vestlust õppealajuhatajaga perioodil 15.06.-27.06.2017 ning kirjutada avaldus kohspeal.
2. Otsusest 10.klassi sisseastumise/mittesisseastumise kohta teatab kool hiljemalt 1.juulil vanemaid e-posti teel.
3. 10.klassi sisseastuja esitab:
-kirjalik avaldus ( kirjutatakse kohapeal)
-põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
-sünnitunnistuse koopia
-õpilase ja ühe lapsevanema isikut tõestavate dokumentide koopiad.

Lisainfo ja registreerimine vestlusele 
Svetlana Butkovskaja, õppealajuhataja
e-mail:butkovskaja@mreal.tln.edu.ee

 

 

Projekt "Roheline kool"

 

 

Viimati muudetud: 1.09.2016

Lehekülge haldab:

A.Venevtsev, e-mail: admin@mreal.tln.edu.ee

Suveperioodil ajavahemikul 03.07-30.07.2017 gümnaasiumi töötajad  viibivad  kollektiivpuhkusel.

31.07 - 31.08.2017 gümnaasium töötab kella 9.00-15.00

 

Loe edasiSulge

Tulevased gümnasistid (10.klass)

Et septembri alguses saada kätte õpilaspilet, on vajalik digifoto.

Õpilaspileti foto peab olema .jpg formaadis, külgede suhe 3x4cm (dokumendifoto), pildi nimeks peab olema õpilase isikukood, näiteks 60530050126.jpg (maksimum faili suurus 1 MB)

Pilt tuleb saata e-posti aadressile: foto@mreal.tln.edu.ee, hiljemalt 21.augustiks. Kirja pealkirjas märkida õpilase nimi ja isikukood.

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja konkursid pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja konkursid pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks õa 2017/2018 järgmiselt:

Matemaatikaõpetaja – põhikool ja gümnaasium

Füüsikaõpetaja – põhikool ja gümnaasium

Geograafiaõpetaja – gümnaasium (eesti keeles)

Ajaloo-õpetaja - 13t gümnaasiumis (eesti keeles)

Inglise keele õpetaja (lapsehoolduspuhkuse ajaks) – 15t põhikoolis

Vene keele õpetaja – täiskoormus

Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust vähemalt B2 tasemel (C1 eestikeelse aineõppe puhul), täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust.

Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel direktor@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 16.08.2017.a.

Põhikooli lõpuaktus

Kõik uudised