Lugupeetud tulevaste1.klasside õpilaste vanemad!

 

Kutsume teid külastama avatud tundi, mis toimub 25.mail, algusega 16.30.
Algusega 17.30 toimub gümnaasiumi aulas lastevanemate koosolek, kus on võimalus kohtuda meie gümnaasiumi administratsiooniga, psühholoogiga ja logopeediga.

Juhtkond

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium avab 2015./2016. õppeaastal 3 esimest klassi.

 

1.a klass – õpetaja Svetlana Zahharova

1.b klass- õpetaja Irina Žedeleva

1.c klass( süvendatud eesti keele õppega)- õpetaja Aleksandra Klešnjova

1.klassi vastuvõtu reguleerib Tallinna Haridusamet

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium alustab vastuvõttu 2015./2016. õ.a. eelkooli klassidesse

 

1.grupp - õpetaja Anna Mihhaljova

2.grupp - õpetaja Larissa Budnitskaja

3.grupp - ( süvendatud eesti keele õppega)

Lisainfo:

Ljudmilla Nikolajenko, õppealajuhataja
e-mail: nikolajenko@mreal.tln.edu.ee

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium algab vastuvõtt 5. süvaõppega klassi (loodusõpetus, inimeseõpetus, muusika, kunst, kehaline kasvatus, eesti kirjandus) 2015./2016. õppeaastaks.

 

Lisainfo:

Ljudmilla Nikolajenko, õppealajuhataja
e-mail: nikolajenko@mreal.tln.edu.ee

Anneli Kristal, õppealajuhataja
e-mail: anneli@mreal.tln.edu.ee

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium alustab vastuvõttu 2015./2016.õ.a. 10.klassi järgmistele suundadele:

  • keemia – matemaatika õppesuund
  • sotsiaal-humanitaar õppesuund

Lisainfo:

Svetlana Butkovskaja, õppealajuhataja
e-mail:butkovskaja@mreal.tln.edu.ee

 

 

Ühisprojekt Arte Gümnaasiumiga "Me armastame Eestimaad"

 

 

 Viimati muudetud: 28.04.2015

Lehekülge haldab:

A.Venevtsev, e-mail: admin@mreal.tln.edu.eeTALLINNA MUSTAMÄE REAALGÜMNAASIUMI ÕA 2014/2015

Siiralt õnnitlen kõiki õpilasi, kolleege, lastevanemaid ja kõiki kooli sõpru õa 2014/2015 alguse puhul!

Soovin õpilastele uusi avastusi, kolleegidele julgust ja innustust oma ideede ellu viimisel, lastevanematele tugevat tervist ja kannatlikkust ning koostöövalmidust kooliga!

Käesolevaga teatan, et õa 2014/2015 toimub Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoone täielik renoveerimine. Seoses sellega hakkab gümnaasium alates 01. septembrist 2014 töötama Tallinna 37. Keskkooli ruumides (Ed.Vilde tee 69) ühes vahetuses. Palun suhtuda ajalistesse raskustesse mõisltikult, täielikku renoveerimist elasid üle paljud Tallinna koolid. Meile avab uksed ilus, elurõõmus ja kaasaegne koolimaja.

Lisateavet võimalikest muudatustest õppeprotsessis ja gümnaasiumi töökorralduses saab jälgida kooli veebilehel www.mreal.tln.edu.ee, küsida e-maili teel mreal@mreal.tln.edu.ee või telefonil +372 5663 0119, tel. 6522 533.

Jõudu ja edu meile kõigile!

Lugupidamisega ja mõistvale suhtumisele lootes, Natalja Vergun Kooli direktor

Õnnitleme!

Õnnitleme!

6.a klassi õpilane Leo Moltsar

akrobaatika meeskonna koosseisus sai 1.koha

Rahvusvahelistel akrobaatika CUP võistlustel TEAMGYM Prahas (Tšehhi).

Oled tubli , Leo!

Jalgratturipäev

15.mail Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 5.a klassi õpilased osalesid „Jalgratturipäeva" üritustes. Selle ürituse eesmärgiks oli liiklusohutuseeskirjade tundmise kinnistamine ja samuti jalgrattasõidu oskuste kinnistamine. Kõik osalejad pidid viktoriini küsimustele vastama ja teha ettenähtud sõiduelemendid jalgrattaväljakul.

Kõige paremini neid elemente tegi meie kooli õpilane Jekaterina Spitsõna, mille eest oli ta autasustatud kasulikke kingitustega maanteeameti ja Lõuna politseiprefektuuri poolt.

Aukirja ja suveniire sai kogu meie kooli võistkond. Täname teid, Jekaterina Spitsõna,maksim Jevsejev, Kristina Klepikova ja Artur Bahnin meie gümnaasiumi väärika esindamise eest!

Ürituse toetajateks olid Tallinna Mustamäe Linnaosa Valitsus, Maanteeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet.

                         

                         

Kontsert lastevanematele ja õpilastööde näitus

14. mail meie gümnaasiumis toimus kontsert lastevanematele, kus esinesid kooli huviringide  õpilased ja oli ka iga-aastane õpilastööde näitus.

Kõik uudised