Gümnaasium

Tööpakkumised

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium kuulutab välja konkursi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks õa 2016/2017 järgmiselt:
 
geograafiaõpetaja - 2 tundi gümnaasiumis
valikaine "Globaliseeruv maailm" - 2 tundi gümnaasiumis
 
Eeldame kandidaadi vastavust HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 29.08.2013.a määrus nr 30 § 3), eesti keele oskust vähemalt C1 tasemel või emakeelena, täpsust, korrektsust ja vastutustundlikkust.
 
Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, kandidaadi soovil muud dokumendid märgusõnaga „Konkurss" e-posti teel mreal@mreal.tln.edu.ee hiljemalt 25.02.2017.a.

 

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord